Naamswijziging

 

Een naamswijziging kan betrekking hebben op de voornaam of de achternaam.

Wijziging achternaam
Aan de wijziging van een achternaam zijn strikte voorwaarden verbonden, welke zijn vastgelegd in het Besluit Geslachtsnaamwijziging.

Komt de aanvrager in aanmerking voor een wijziging, dan dient de aanpassing bij voorkeur zo subtiel mogelijk te geschieden, bijvoorbeeld door het wisselen van enkele letters of het toevoegen van een voor- of achterzetsel.

Een aanvraag tot wijziging van de achternaam wordt gedaan bij Dienst Justis, een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor de aanvraag heeft u geen advocaat nodig. Uiteraard kunnen wij u wel begeleiden bij het doen van de aanvraag of u adviseren over de inkleding van uw verzoek.

Voornaamswijziging
Een voornaamswijziging wordt verzocht bij de Rechtbank. Een advocaat kan dit verzoek voor u indienen. U dient wel goede redenen te hebben voor het verzoek tot wijziging.

Wordt het verzoek toegewezen, dan wordt uw geboorteakte aangepast en worden uw gegevens in de BRP (Basisregistratie persoonsgegevens) bijgewerkt.

VRAGEN OVER NAAMSWIJZIGING ?

Of wilt u een vrijblijvend gesprek?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Neem contact op

DIRECT ONLINE REGELEN ?

Dat kan binnenkort via onze speciale website

Naamswijziging.online