Boedelverdeling

 

Bij een echtscheiding of verbreking van een relatie vindt een boedelverdeling plaats (of afwikkeling huwelijkse voorwaarden indien sprake is van huwelijkse voorwaarden).

De gemeenschappelijke boedel dient verdeeld te worden en soms dienen er nog verrekeningen plaats te vinden.

Mogelijke onderdelen van een boedelverdeling kunnen bijvoorbeeld zijn de inboedel, een woning, (aandelen in) een onderneming, banksaldi, schulden, aandelen, polissen met een waarde.

Uw advocaat zal onderzoeken welk huwelijksvermogensregime van toepassing is, met u de omvang en waarde van de boedel inventariseren en uw eventuele huwelijkse voorwaarden beoordelen. Vervolgens kan een vermogensopstelling worden gemaakt. Bij een gemeenschappelijke advocaat zal deze in overleg met u de verdeling vaststellen. Bij een eenzijdige procedure zal uw advocaat uw wensen in de verdeling opnemen en het verdelingsvoorstel bespreken met de wederpartij of voorleggen aan de rechter.

VRAGEN OVER BOEDELVERDELING ?

Of wilt u een vrijblijvend gesprek?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Neem contact op