Alimentatie

 

Er zijn twee vormen van alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie.
Alimentatie kan aan de orde komen tijdens een echtscheiding, maar ook in een later stadium in het kader van een zelfstandige vaststelling of wijziging van alimentatie.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een periodieke (vrijwel altijd maandelijkse) bijdrage in het levensonderhoud van de meest verdienende ex-partner aan de minst verdienende ex-partner.

Eerste voorwaarde voor een partneralimentatieplicht is dat de alimentatiegerechtigde alleenstaand is. Wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen, in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat, vervalt het recht op partneralimentatie definitief.

Van belang is ook of er draagkracht is aan de zijde van de alimentatieplichtige. Zonder draagkracht wordt in beginsel geen alimentatie opgelegd. Verder is nog van belang of de alimentatiegerechtigde wel behoefte heeft aan een bijdrage.
Bij het bepalen van de alimentatie wordt bijna altijd gebruik gemaakt van de Trema-normen, hoewel deze normen niet in de wet zijn opgenomen. Op basis van de Trema-normen kan een draagkracht- en behoefteberekening worden gemaakt.

De berekening gaat uit van de feitelijke situatie, behoudens twee uitzonderingen. Voor bepaalde posten wordt een forfaitair bedrag gehanteerd in plaats van de werkelijke kosten (zo mag u bv. voor voeding niet uw werkelijke boodschappen opvoeren). Verder kunnen bepaalde opgevoerde kosten beperkt worden indien ze onredelijk hoog zijn. Iemand met een huur of hypotheeklast die te hoog is in verhouding tot het inkomen, loopt het risico dat er bij de berekening van de draagkracht fictief wordt uitgegaan van een lagere maandlast. Hiermee wordt voorkomen dat hoge kosten in het leven worden geroepen om zo aan een alimentatieplicht te ontkomen.

Kinderalimentatie

Indien de ouders uit elkaar gaan, houden zij beiden een financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van de kinderen. Meestal is een van beide ouders de hoofdverzorger en betaalt de andere ouder een bijdrage (kinderalimentatie) aan die ouder.
Kinderalimentatie bestaat uit een maandelijkse bijdrage. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar voor de betaler. Aan de zijde van de ontvangende partij is de alimentatie niet belast. Voor de hoogte van de kinderalimentatie spelen met name de volgende factoren een rol: de verblijfplaats van het kind, de hoogte van de inkomens van beide ouders en de leeftijd van het kind.
Partijen kunnen in overleg een bijdrage vaststellen. Wel is het aan te bevelen om een alimentatieberekening te laten uitvoeren door uw advocaat of een gespecialiseerde instantie. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan zal de rechter een beslissing moeten nemen.

Als de ouders een co-ouderschap overeenkomen, is er ook vaak sprake van een afwijkende regeling voor wat betreft de kosten van de kinderen.
Heeft u een (mogelijke) alimentatiezaak? Neem gerust contact met ons op om uw situatie vrijblijvend met ons te bespreken.

VRAGEN OVER ALIMENTATIE ?

Of wilt u een vrijblijvend gesprek?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Neem contact op

DIRECT ONLINE REGELEN ?

Laat uw alimentatie berekenen via onze speciale website

Alimentatie.online